Historia współczesna

Posiedzenie Komisji Porozumiewawczej Solidarność z władzami wojewódzkimi (Poznań 17 października 1980 r.) W spotkaniu biorą udział m.in. Zdzisław Rozwalak, Ryszard Bilitz, Janusz Pałubicki i Lech Dymarski. Stronę rządową reprezentuje wojewoda