Historia współczesna

Film o historii przedwojennego Gdańska. Losy mieszkańców miasta przed i po wybuchu II wojny światowej. Stosunki niemiecko - polskie w Gdańsku przed wojną i na początku II wojny światowej. Wypowiedzi świadków tamtych wydarzeń, ilustrowan