Historia współczesna

Po nieudanych rozmowach, prowadzonych na początku października 1980 roku pomiędzy Międzyokręgową Komisją Porozumiewawczą NSZZ Solidarność Kolejarzy a Komisją Rządową, 21 października 1980 roku we wrocławskiej lokomotywowni rozpoczął się strajk głodow