Historia współczesna

Audycja poświęcona napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. Wypowiedzi mieszkańców wsi Rychtal i Bralin - przed wojną miejscowości leżących przy granicy polsko - niemieckiej, w których stacjonowały placówki Straży Granicznej