Historia współczesna

Fragmenty Wojewódzkiego Zjazdu NSZZ "Solidarność" Chłopska we Wrocławiu, rolniczego wolnego związku zawodowego, powstałego w październiku 1980 roku na fali wydarzeń sierpniowych. Wypowiedzi poszczególnych delegatów na Z