Historia współczesna

W marcu 1968 w Warszawie rozpoczęły się strajki studenckie. Zamieszki w stolicy bardzo szybko znalazły oddźwięk w innych miastach akademickich Polski, w tym także we Wrocławiu. O specyfice strajków we wrocławskim środowisku akademickim, rozmaw