Historia współczesna

Zapis krótkiej rozmowy z przedstawicielami samorządu robotniczego Bystrzyckich Zakładów Przemysłu Zapałczanego. Działacze "Solidarności" wyjaśniają, jakie były ich główne postulaty oraz dlaczego nie wszystkie żądania ud