Historia współczesna

Próba odpowiedzi na toczącą się w drugiej połowie lat 60. XX wieku głośną debatę, dotyczącą przedawnienia zbrodni hitlerowskich. Autor filmu, poprzez wnikliwe przypomnienie historii II wojny światowej, z pomocą materiałów archiwalnych z