Historia współczesna

Próba ukazania sytuacji społeczno - politycznej w Republice Federalnej Niemiec w końcu lat 60. XX wieku na przykładzie problemów niemieckiego rynku prasowego oraz demonstracji młodzieży studenckiej w Berlinie Zachodnim. Prezentacja kluc