Historia współczesna

Chronologiczny zapis wydarzeń sierpniowych w Szczecinie w 1980 roku, rozpoczynający się od rozpoczęcia strajku w Stoczni im. Warskiego i zakończony podpisaniem Protokołu ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu