Historia współczesna

Rozmowa z Marianem Jurczykiem, przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Szczecinie, sygnatariuszem porozumienia podpisanego 30 sierpnia 1980 r. Po roku od podpisania porozumień M. Jurczyk mówi o swoich oczekiwaniach na zmiany społecz