Historia współczesna

Idee Komuny Paryskiej jako punkt odniesienia dla polskich bojowników walczących „za naszą i waszą wolność”. W zrywie rewolucyjnym ludności Paryża w 1871 roku uczestniczyli m.in.: Jarosław Dąbrowski, Walery Wróblewski, bracia