Historia współczesna

W 1978 roku na sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO, zapadła decyzja o wpisaniu zespołu architektoniczno - historycznego miasta Krakowa na listę dwunastu najcenniejszych obiektów świata. W grudniu tego samego roku powołano do życia Spo