Historia współczesna

Przełęcz Dukielska − stary trakt węgierski. W ciągu wieków szły tędy bogate karawany kupieckie i tabory żołnierskie. Wiele wydarzeń ściśle związanych było z miasteczkiem Duklą, jego okolicami, a przede wszystkim z przełęczą. W scenerii l