Historia współczesna

Uroczystości pod Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau. Składanie wieńców. Wiesław Kielar z kamerą na ramieniu. Był jednym z pierwszych polskich więźniów obozu. Razem z kolegą przygotował ucieczkę. Ostatecznie zrezygn