Historia współczesna

Fotografie archiwalne partyzantów z szeregów Batalionów Chłopskich. Generał Franciszek Kamiński mówi o historii powołania chłopskiej niezależnej siły zbrojnej do walki z okupantem. Przechodząc do okresu walki, wspomina bit