Historia współczesna

Wydarzenia historii współczesnej od II wojny światowej, aż do przemian lat 80. XX wieku.