Historia dawna

Anna Tarłówna i jej kochanek, zamordowani w baszcie zamkowej przez ojca Anny w XVII wieku, to legendarni bohaterowie zamku w Dębnie. O ich istnieniu i pojawianiu się opowiadają okoliczni mieszkańcy.