Gazda z Diabelnej

Pomiędzy paczką miejscowych dzieci a Rysiem wciąż dochodzi do spięć i drobnych utarczek. Wkrótce niechętny stosunek Staszka, Józka, Grzesia i braci Panków do Rysia zmieni się radykalnie. Powodowani ciekawością chłopcy przedostają