Ekstradycja

Jeden z najważniejszych seriali sensacyjnych, które powstały w latach polskiej transformacji. Świetnie, wiarygodnie ukazujący realia lat 90. i pracę policjantów w nowej rzeczywistości, w której pojawiają się zupełnie inne grupy p