Ekstradycja 3

Halskiego w szpitalu odwiedzają Sawka i Jerzy, od którego Olgierd dowiaduje się wszystkiego o Krystynie. Policja ogłasza list gończy za Sumarem. Morderca słusznie podejrzewa, że za całą sprawą stoi Tuwara. Zaczyna śledzić swego zleceniodawcę.