Ekstradycja 3

Halski oddaje Heniowi taśmę z nagraniem. Henio wciąga do współpracy młodą hakerkę Ćmę, która ustala, że za pieniędzmi na inwestycje w Polsce stoi Fiduk i kontrolowany przezeń „narkobiznes”. Tuwara zaczyna obawiać się o swoje