Ekstradycja 2

Boss, po wiadomości, że heroina nie dotarła do Paryża, odsuwa od dalszych działań Nadieżdę. Tymczasem Sawka daje Halskiemu tydzień na dokończenie sprawy i rozliczenie się z Nadieżdą.