Dyrektorzy

Dyrektor wielkiego zakładu zostaje zmuszony do dymisji. Załoga nie chce zaakceptować wyśrubowanych norm produkcyjnych. Na nowego szefa robotnicy wybierają swojego kolegę, starego ślusarza. Nie posiadający doświadczenia w sprawowaniu kierowniczej funk