Dorastanie

Kula wraca do rodzinnej wsi. Braniak usiłuje połączyć pracę w fabryce z nauką. W stołówce zakładowej poznaje Joannę i zaczyna myśleć o ślubie. Zastanawia się także nad wstąpieniem do Partii.