Do krwi ostatniej

Radwan informuje Anię, że razem z wojskiem Andersa musi się ewakuować z ZSRR do Iranu, co powoduje dalszy kryzys w ich związku. Na skutek prowokacji zostaje aresztowany Polski dziennikarz Raszeński.