Do krwi ostatniej

Generałowi Sikorskiemu w jego pierwszej podróży do Rosji towarzyszy porucznik Andrzej Radwan, z którego nieżyjącym ojcem generał się przyjaźnił. Radwan ma pozostać w ZSRR i pracować w ambasadzie Polskiej w Kujbyszewie.