Daleko od szosy

Historia awansu społecznego i ceny, jaką trzeba za niego zapłacić. Świetny obraz Polski lat 70.