Boża podszewka

Rok 1942. Maryśka z mężem i córką przenoszą się do Juryszek. Broniś zarządza domem, w którym rodzina usiłuje przeczekać wojenny czas.