Blisko, coraz bliżej

Nadchodzi rok 1879. Wybucha wojna prusko-francuska. Trzej synowie starego Pasternika – Jan, Paweł i Antoni – zostają zmobilizowani do armii niemieckiej.