Blisko, coraz bliżej

Paulina, po zasięgnięciu porady Tomasza, decyduje się podpisać niemiecką listę narodowościową. Gestapo trafia na ślad dziwnej choroby trawiącej Ślązaków służących w Wehrmachcie.