Białe tango

Irena pracuje w zakładzie jako inżynier. Samotnie wychowuje dorastającą córkę, która jest bardzo poważnie chora na serce. Matka otacza ją troską aż przesadną, jednak świadomość, że cała odpowiedzialność za los dziecka spoczywa tylko na