Żywot sarmacki

Kolejnym po służbie, wojskowej lub dworskiej, etapem życia szlachcica w czasach sarmackich było małżeństwo i osadzenie się na swojej ziemi. Zaczynał gospodarować i zmieniał status z człowieka drogi, homo viator w osadzonego na swoim, jak się mó