Żywot sarmacki

Jakie ścieżki kariery czekały młodego szlachcica w XVI i XVII wieku? Mógł zostać kapłanem, ale raczej miał być ziemianinem, jak jego ojciec czy dziad. Jednak zanim osiadł na swoich włościach poznawał wielki świat: wstępował na służbę dworską,