Żywot sarmacki

W tym odcinku zmierzymy się z wielkim dziedzictwem religijnej tolerancji czasów sarmackich i poszuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Polsce udało się uniknąć wojen religijnych. Rzeczpospolita ze względu na swoje położenie była krajem wielu wyznań. Położone na styku Zachodu ze Wschodem Królestwo Polskie już od samego początku swej kultury podlegało wpływom dwu ośrodków wiary chrześcijańskiej: Rzymu i Konstantynopola, czyli katolicyzmu i prawosławia. Od średniowiecza na ziemiach polskich osiedlali się także Żydzi, a kolejne fale ich prześladowań w Europie Zachodniej powodowały, że pojawiało się to ich coraz więcej. Stanowili oni osobny stan w państwie, ze specjalnymi przywilejami, własnym sądem, samorządem i sejmem. Z tej przyczyny Polska była zwana przez żydów Paradisus Judaeorum.