Żywot sarmacki

Ostatni odcinek to podsumowanie dziedzictwa sarmatyzmu. Prof. Krzysztof Koehler prześledzi losy polskiej szlachty po czasach sarmackich i opowie o tym jakie wartości i obyczaje z czasów tych przetrwały do dziś. Jak sarmatyzm zapisał się w lite