Żywot sarmacki

Prof. Krzysztof Koehler poeta, historyk literatury, w tym odcinku opowiada o życiu codziennym szlachty polskiej w XVI i XVII wieku. W „Karczmie Rzym” spotka samego mistrza Twardowskiego. To dobre miejsce i towarzystwo, by objaśnić zasady