Żywot sarmacki

Powinności szlacheckie wobec państwa to obok płacenia podatków, sejmikowania, prac w sądzie ziemskim czy w Trybunale także sytuacje wyjątkowe czyli udział w na przykład w pospolitym ruszeniu. Jeśli za życia szlacheckiego taka sytuacja się wyda