Żywot sarmacki

Powinności szlacheckie wobec państwa to obok płacenia podatków, sejmikowania, prac w sądzie ziemskim czy w Trybunale także sytuacje wyjątkowe czyli udział w na przykład w pospolitym ruszeniu. Jeśli za życia szlacheckiego taka sytuacja się wydarzyła uczestniczono również w wolnej elekcji, elekcji viritim czyli osobistej na polu elekcyjnym. Jak szlachta wywiązywała się z tych powinności, co one w istocie oznaczały dla szlachcica czasów sarmackich przybliży w tym odcinku prof. Krzysztof Koehler poeta, historyk literatury, krytyk literacki. Pospolite ruszenie w XVII wieku organizowano tylko czterokrotnie. Jego wartości bojowej nie ceniono zbytnio, ale wrażenie robił marsz rycerzy z całym ogromnym pocztem wozów i przeróżnych sług, które szlachta ze sobą brała. Kto nie wyszedł w pole, temu groziła kara utraty mienia. Pospolite ruszenie było obowiązane tylko do wojny wewnątrz kraju.