Żywot sarmacki

Dorosłego szlachcica można było spotkać, poza domem, na jarmarku, ale najczęściej udzielał się na sejmikach, na sejmach, a na pewno w sądach. Sejmikowanie i procesowanie się weszło do kanonu obiegowych opinii na temat szlachty. Znaczenie sejmików urosło w wieku XV dzięki konstytucji z 1505 roku Nihil novi sine communi consensu czyli nic nowego bez przyzwolenia powszechnego. Stanowiła ona, że król nie może zwoływać pospolitego ruszenia, nakładać nowych podatków, ani stanowić nowych praw bez przyzwolenia poddanych. Zgodę lub jej brak wyrażano na sejmikach ziemskich, które od połowy XV wieku zaczęły wysyłać swoich przedstawicieli na sejm walny.