Żywot sarmacki

W pierwszym odcinku cyklu prof. Koehler szuka odpowiedzi na pytanie o to, co oznaczało urodzić się w XVII wieku w rodzinie szlacheckiej? Przedstawia szlacheckie atrybuty: herb, nazwisko, posiadanie ziemi, poczucie, że jest się równym kró