Żywot sarmacki

W pierwszym odcinku cyklu prof. Koehler szuka odpowiedzi na pytanie o to, co oznaczało urodzić się w XVII wieku w rodzinie szlacheckiej? Przedstawia szlacheckie atrybuty: herb, nazwisko, posiadanie ziemi, poczucie, że jest się równym królom, a przede wszystkim prawa i przywileje, które wyznaczały pozycję szlachcica w państwie. Opowieść ilustrowana tekstami literackimi autorstwa Franciszka Karpińskiego, Wacława Potockiego, Marcina Matuszewicza i Jana Chryzostoma Paska.