Życie według świętego Jana Pawła II

Ojczyzna to według Jana Pawła II dziedzictwo, a równocześnie wynikające z tego dziedzictwa stan posiadania w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. Według Papieża Polaka Ewangelia nadała nowe znaczenie pojęciu ojczyzny, która w swoim pierwotnym sensie oznacza to, co odziedziczyliśmy po ziemskich ojcach i matkach. Ojcowizna, którą zawdzięczamy Chrystusowi, skierowuje to, co należy do dziedzictwa ludzkich ojczyzn i ludzkich kultur, w stronę wiecznej ojczyzny, ojczyzny niebieskiej jako nowej ojczyzny w dziejach wszystkich ojczyzn i wszystkich ludzi. Papież zwraca również uwagę na chrześcijańskie korzenie kultury polskiej i europejskiej.