Życie według świętego Jana Pawła II

W przypadku Jana Pawła II walka o wolność, pokój, ochronę życia stała się integralną częścią jego pontyfikatu. Pojęciu wolności, poświęcone były liczne wystąpienia, encykliki oraz kolejne orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju. Papież mówi: Wolność tkwi we wnętrzu człowieka, należy do natury ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym. Jest ona strukturalnym elementem natury człowieka. Autentyczna wolność jest szczególnym znakiem obrazu Boga w człowieku. Według Papieża Polaka człowiek jest powołany do wolności, a wolność ta została człowiekowi dana i zadana. Wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest właściwością człowieka, Bóg go stworzył wolnym.