Życie według świętego Jana Pawła II

W przypadku Jana Pawła II walka o wolność, pokój, ochronę życia stała się integralną częścią jego pontyfikatu. Pojęciu wolności, poświęcone były liczne wystąpienia, encykliki oraz kolejne orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju. Papież