Życie według świętego Jana Pawła II

Podczas swojej krakowskiej homilii w 2002 roku Jan Paweł II powiedział: „Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich”. Praca jest dobrem człowieka i dobrem jego człowieczeństwa, bowiem przez pracę człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem. Praca, jest czynem, czyli zgodnie z myślą św. Jana Pawła II stanowi jeden z tych fenomenów, w których człowiek odkrywa, przejawia i rozwija swoje człowieczeństwo.