Życie według świętego Jana Pawła II

Podczas swojej krakowskiej homilii w 2002 roku Jan Paweł II powiedział: „Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich”. Pra