Życie według świętego Jana Pawła II

To co zdaniem Jana Pawła II warunkuje dialog, to: poszanowanie prawdy, wsłuchiwanie się we wzajemne opinie, powstrzymanie od pospiesznych sądów. Ojciec Święty pokazywał nam, jak prowadzi dialog z Bogiem w modlitwie i w czasie liturgii. Lata pa