Życie według świętego Jana Pawła II

Każde czasy mają swoje wyzwania i problemy, którymi żyją ludzie. Każde czasy potrzebują także swoich bohaterów. Ale także swoich rozwiązań. Jan Paweł II w Krakowie w 2002 roku w swojej homilii powiedział: Bracia i siostry, pragnę przypomnieć raz jeszcze słowa, które napisałem w encyklice o Bożym miłosierdziu: Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich. Jesteście przyszłością i nadzieją świata mówił wielokrotnie papież, zapraszając młodzież na światowe spotkania. Papież wskazuje na dynamizm i entuzjazm młodzieży, zachęcając ją do podejmowania odpowiedzialności za misję ewangelizacyjną i apostolstwo. Dlaczego młodzi byli tak ważni dla Papieża Polaka?