Życie według świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II jako pierwszy z papieży stał się medialny w skali całego globu. Ojciec Święty głosił konieczność pozytywnego wykorzystania potęgi środków masowego przekazu. Zadaniem chrześcijańskich mediów według JP II jest ewangelizacja kultury. Tymczasem współczesne środki przekazywania obrazu, elektroniki oraz techniki cyfrowej stają się narzędziami wykorzystywanymi przez Papieża do przekazywania podstawowych prawd moralnych Kościoła.