Życie według świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II w swoim nauczaniu wskazuje na nadprzyrodzony i naturalny charakter godności osoby ludzkiej. Godność człowieka stanowi wartość specyficzną osoby ludzkiej. Według Jana Pawła II godność osoby ludzkiej należy uznać za fundamentalne źródło praw człowieka. Osoba ludzka jest podmiotem niezbywalnych praw, których nie otrzymała od zewnętrznych instytucji, lecz które wynikają z jej natury, a ich korzenie tkwią w tym, co jest najgłębiej ludzkie, tkwią w godności człowieka.