Życie według świętego Jana Pawła II

Każde czasy mają swoje wyzwania i problemy, którymi żyją ludzie. Każde czasy potrzebują także swoich bohaterów. Ale także swoich rozwiązań. Jan Paweł II w Krakowie w 2002 roku w swojej homilii powiedział: „Bracia i siostry! () pragnę przypomnieć raz jeszcze słowa, które napisałem w encyklice o Bożym miłosierdziu: Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich”. W paryskiej siedzibie UNESCO, Papież powiedział, że jego naród, wielokrotnie przez sąsiadów skazywany na śmierć, przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów „nie opierając się na jakichkolwiek innych środkach fizycznej potęgi, ale tylko na własnej kulturze, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg”. Czym jest kultura, i jak rozumie ją Jan Paweł II.