Życie i pontyfikat Jana Pawła II

– Nie można więcej rozlewać polskiej krwi – te słowa wypowiedział Ojciec Święty podczas modlitwy w grudniu 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego Jan Paweł II namawiał Polaków do zjednoczenia. – Solidarność była czymś zna