Życie i pontyfikat Jana Pawła II

Istnieje nierozerwalna więź pomiędzy prawdą i miłością a całą ludzką moralnością i kulturą...